Krombi Tiaters Produktioner:

2007                   "Läkare mot sin vilja" spelades på samlingshuset i Kronoby.

2008                   "Rädda Susanna" spelades som sommarteater på Hästöskatan.

2008 - 2009        "Marknadsafton" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2009                  "Spökhotellet" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2010                  "Sköna Helena" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2011                  "Upp till Camping" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2012                  "Krombinytt" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2013                  "Bröderna Östermans Huskors" spelades på Samlingshuset i Kronoby

2014                  "Hemlighuset" spelas på Samlingshuset i Kronoby

                            PREMIÄR 7.11.2014