Styrelsen:

Ordförande:      

Niklas Kortell

Vice ordförande:

Harriet Bäck

Kassör:            

Stig Finnholm

Övriga:            

Anne-Mie Ranta

Christian Sjölind

Marcus Riska

Robert Nyberg

 

Krombi Tiaters bokningstelefon:

 

044-2710584

 

 

 

krombitiater@outlook.com

 

 

 

Ordförande:

Niklas Kortell

0400-793633

niklas.kortell@hotmail.com

Skicka e-mail:

Skriv siffran 7 med bokstäver: